Medya planlaması reklamcının mesajını hedeflediği kişilere ulaştırmak üzere,medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğinin belirleme sürecidir. bu süreç bir plan üzerine toplanmıştır ve bu plana medya planı denir.

Bir medya planı oluşturulurken öncelikle pazarlama ve reklam amaçları planlanır daha sonra bu amaçları gerçekleştirmek için medyanın bize en iyi nasıl yardımcı olacağı belirlenir.

Her reklamın ulaşmak istediği 'hedef kitle' olarak belirli özelliklere sahip gruplar vardır. Medya planlamacılarının görevi, medyanın farklı planlarını bir araya getirerek, reklam mesajının hedef kitleye nerede, ne zaman ve ne frekansta karşılaşacağını belirlemektir.